Adatvédelmi nyilatkozat

Az alábbi Felhasználási feltételek a www.hrpoint.hu weboldal felhasználására vonatkozó feltételeket tartalmazzák, amelyeket Ön az oldal használatával elfogad.

1. Adatvédelmi rendelkezések

A HRpoint Kft. tiszteletben tartja www.hrpoint.hu weboldal látogatóinak a személyes adatok védelmére vonatkozó jogait. Csak abban az esetben tárolja látogatóinak személyes adatait, amennyiben a látogató azt önként adta meg, illetőleg amennyiben az a www.hrpoint.hu oldal útján nyújtott szolgáltatás igénybevételéhez szükséges, vagy azt jogszabály kötelezővé teszi. A látogató írásban jelezett, személyes adatainak törlésére vonatkozó kérésének a HRpoint Kft. haladéktalanul eleget tesz. Ebben az esetben a látogató tudomásul veszi, hogy egyidejűleg elveszíti jogosultságát az adott szolgáltatások igénybevételére.
A HRpoint Kft. a személyes adatok kezelése, feldolgozása során a hatályos magyar adatvédelmi jogszabályok, illetve magyar kormányzati ajánlások alapján jár el.
 
2. Szellemi alkotásokra vonatkozó rendelkezések

A www.hrpoint.hu oldal tartalma – eltérő megjelölés hiányában – a HRpoint Kft. tulajdona, és mint ilyen, a szellemi alkotásokat megillető jogvédelem alatt áll.
A közzétett tartalom felhasználása kizárólag a HRpoint Kft. előzetes, írásbeli engedélyével lehetséges.
A weboldalon közzétett, harmadik személy szellemi tulajdonát képező tartalom felhasználása kizárólag az erre vonatkozó jogszabályok betartásával történhet.
 
3. Felelősségi kérdések

Nem terheli felelősség a HRpoint Kft-t a www.hrpoint.hu oldal látogatóival szemben azon károkért, amelyek a weboldal eléréséből és használatából, vagy az elérési és használati lehetőség hiányából adódnak.
A HRpoint Kft. minden esetben feltünteti, amennyiben a www.hrpoint.hu weboldalon harmadik személyek által szolgáltatott, illetőleg tőlük átvett tartalmat jelenít meg, a szolgáltató megnevezésével, és/vagy a szolgáltató weboldalára/ a tartalom külső elérhetőségi helyére történő utalással. A HRpoint Kft. a külső tartalmakért, azok helyességéért, változásért az elérési lehetőség hibájáért nem vállal felelősséget. Az arra jogosult szolgáltató kérése esetén a HRpoint Kft. törli, vagy módosítja a külső tartalmat, vagy annak elérhetőségét.
 
4. Egyéb rendelkezések

A jelen felhasználási feltételeket a HRpoint Kft. bármikor jogosult megváltoztatni. A változások a honlapon történő köztétellel egyidejűleg lépnek hatályba.
 
A www.hrpoint.hu weboldal felépítésével, szerkezetével és tatalmával kapcsolatban tájékoztatást, felvilágosítást az alábbi elérhetőségen kérhet: hrpoint@hrpoint.hu